Chính sách bảo mật

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Lưu trữ thông tin khách hàng, không được phân tán thông tin cho bên thứ 3. Khách hàng có thể yên tâm về thông tin của mình.

Đơn vị thu thập thông tin có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng muốn điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

Quyền của khách hàng đối với các thông tin cá nhân

Bất kỳ khách hàng nào cung cấp Thông tin cá nhân đều có các quyền như sau:

+ Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

+ Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập;

+ Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Công Ty có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho các mục đích thực thi pháp luật. 

Công ty cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Bạn đang tìm thuê kho xưởng, mặt bằng?

Để lại thông tin, tôi sẽ hỗ trợ bạn kho xưởng, mặt bằng phù hợp miễn phí.

+
Đăng ký tìm BĐS